Jäsenmaksulaskujen postitus 2015

Vuoden 2015 jäsenmaksulasku tai laskut postitetaan 9.-13.2.2015 välisenä aikana kaikille jäsenille, jotka ovat suorittaneet vuoden 2014 jäsenmaksun kokonaan. eLaskut lähetetään verkkopankkiisi noin kuukausi ennen ensimmäistä eräpäivää. Voit tarkistaa maksutilanteesi kassan eAsioinnista.

Lue lisää...

Vuoden 2015 jäsenmaksu

Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassalain 19§:n 1 momentin nojalla Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan vuoden 2015 jäsenmaksuksi 2,65 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta.

SYT-kassan jäsenmaksu on noin 1,4 - 2,6 % yrittäjän ottaman työttömyysvakuutuksen tasosta.

Lue lisää...

Minimityötulo vuonna 2015 on 12 326 euroa vuodessa

Nyt jos koskaan sinun kannattaa nostaa eläkevakuutuksen (YEL,MYEL) perusteena olevaa vuosityötuloasi ja samalla muuttaa myös kassan vakuutustasoasi. Työttömyysturvalain minimitaso nousee vuonna 2015 8.520 eurosta 12.326 euroon vuodessa *.

Työtulon muuttamisen ohjeet löytyvät seuraavasta linkistä:

http://www.syt.fi/index.php/fi/tietoa-jasenille/vakuutustason-muutos

Voit ilmoittaa vuoden 2015 työtulosi seuraavan linkin kautta:

http://www.syt.fi/index.php/fi/tyotulonmuutos

Lue lisää...

Yrittäjän työttömyysturvaan muutoksia 2015

Yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto laskee vuoden 2015 alussa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liittyvä työtulon (YEL,MYEL,TyEL) vähimmäismäärä on vielä tänä vuonna 710 euroa kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttyminen vaatii jatkossa, että vakuutettu työtulo on ollut vähintään noin 1.027 euroa kuukaudessa. Yrittäjäkassan jäsenyyteen vaadittavan vuosityötulon vähimmäismäärä nousee siten vuoden 2015 alusta nykyisestä 8.520 eurosta 12.326 euroon. Vuoden 2015 jälkeen yrittäjän vähimmäistyötulon määrää korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista eli YEL-, MyEL ja TyEL -työtulot.

Esim: Jos YEL-vuosityötulosi on 14 000 € ja MYEL-vuosityötulosi on 6 000 € voit vakuuttaa itsesi kassassa maksimissaan YEL- ja MYEL-vuosityötulojen yhteissummasta 20 000 € /v.

 

 

 

 

Satulinnun asiakas on yrittäjän lapsi

satulintuMarja-Leena Haikonen ja Erja Hirvonen myöntävät, ettei pienryhmäkoti voi olla vain liiketoimintaa. Leijonanosa tuloista menee joka tapauksessa palkkakustannuksiin. Kuusankoskella sijaitsevassa Satulinnun pienryhmäkodissa on nyt kuusi lasta, joiden arjesta ja elämästä toimitusjohtaja Marja-Leena Haikonen ja toiminnanjohtaja Erja Hirvonen vastaavat työntekijöidensä kanssa.

Lue lisää...

Perhe on yrittäjälle tärkeä

husu_pieni

Ergonomiayrittäjä Petteri Husu sanoo kasvaneensa yrittäjäksi vasta vuosien työrupeaman jälkeen. Yrittäjyyteen ajoi vahvasti myös halu olla enemmän perheen kanssa.

Lue lisää...

Kannattaa potkia monia ovia

Juha_pieniTampereen teknillisellä korkeakoululla opiskelleet Juha Miettinen ja Teemu Lång perustivat Labyrintti Media Oy:n vuonna 2001. Mobiiliratkaisuihin erikoistunut tamperelais-helsinkiläinen ohjelmistoyritys näki päivänvalon aikana, jolloin alalle oli puskenut yrityksiä kuin sieniä sateella.

Lue lisää...

Hyvät syyt liittyä

  • Ansiosidonnainen päiväraha lapsikorotuksineen
  • Korotettu päiväraha
  • Tukea ja neuvontaa
  • Jäsenmaksu verovähennyskelpoinen

Lue lisää...

Ansiosidonnaiseen päivärahaan on oikeus kaikkien edellytysten täyttyessä työttömyyskassan jäsenellä, joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työttömyysturvalain edellyttämän työssäolo- ja vakuutusehdon. Lisäksi hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Päivärahaa maksetaan viideltä (5) arkipäivältä viikossa. Korvausaika on maksimissaan 500 työttömyyspäivää. Omavastuuaika on viisi (5) arkipäivää.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja yrittäjän vuosityötulon/vakuutustason mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on 1.1.2014 lähtien 32,66 euroa.

Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,27 e, kahdesta lapsesta 7,74 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 euroa päivässä.

Lue lisää...