Yrittäjien työttömyys kasvussa - etuuksia maksettiin 30 % enemmän

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) maksoi työttömyysetuuksia vuonna 2014 yli 12 milj. euroa eli noin 30 % enemmän kuin edellisvuonna, jolloin korvauksia maksettiin 9,2 milj. €. Koko vuoden aikana etuuksia maksettiin 1481 jäsenelle.

”Etuusmaksatuksen nousu oli oletettua suurempi”, totesi Raumalla 22.5.2015 pidetyssä SYT:n sääntömääräisessä kassan kokouksessa uudelleen puheenjohtajaksi valittu Talousjuristien lakimies ja osakas Juhani Hopsu.

Lue lisää...

Muista ilmoittaa vuoden 2015 työtulosi

Kassan jäsen voi itse valita työttömyysturvan vakuutustasonsa. Taso saa olla enintään eläkevakuutuksen (YEL,MYEL tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka) vahvistetun työtulon suuruinen ja sen pitää olla vähintään 12 326 euroa vuodessa kerryttääkseen yrittäjän työssäoloehtoa. Vakuutustasoa ei siis kannata ottaa suurempana kuin todellinen YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka on. YEL-, MYEL ja yrittäjäasemassa saatu TyEL-palkka voidaan laskea yhteen vakuutustasoa valittaessa.

Jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa.

Voit ilmoittaa vuoden 2015 työtulosi seuraavan linkin kautta: http://www.syt.fi/index.php/fi/tyotulonmuutos

Ohjeet vakuutustason muuttamiseen: http://www.syt.fi/index.php/fi/tietoa-jasenille

.

Päivärahan verotus 2015

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia.

Kassa saa verotuksen muututtua alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Prosentteja kassa käyttää korotettuna kahdella (2) prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 20 prosentin suuruisena. Uudet verokortit tulevat voimaan helmikuussa.

Lue lisää...

Minimityötulo vuonna 2015 on 12 326 euroa vuodessa

Nyt jos koskaan sinun kannattaa nostaa eläkevakuutuksen (YEL,MYEL) perusteena olevaa vuosityötuloasi ja samalla muuttaa myös kassan vakuutustasoasi. Työttömyysturvalain minimitaso nousi vuoden alussa 8.520 eurosta 12.326 euroon vuodessa *.

Työtulon muuttamisen ohjeet löytyvät seuraavasta linkistä:

http://www.syt.fi/index.php/fi/tietoa-jasenille/vakuutustason-muutos

Voit ilmoittaa vuoden 2015 työtulosi seuraavan linkin kautta:

http://www.syt.fi/index.php/fi/tyotulonmuutos

Lue lisää...

Satulinnun asiakas on yrittäjän lapsi

satulintuMarja-Leena Haikonen ja Erja Hirvonen myöntävät, ettei pienryhmäkoti voi olla vain liiketoimintaa. Leijonanosa tuloista menee joka tapauksessa palkkakustannuksiin. Kuusankoskella sijaitsevassa Satulinnun pienryhmäkodissa on nyt kuusi lasta, joiden arjesta ja elämästä toimitusjohtaja Marja-Leena Haikonen ja toiminnanjohtaja Erja Hirvonen vastaavat työntekijöidensä kanssa.

Lue lisää...

Perhe on yrittäjälle tärkeä

husu_pieni

Ergonomiayrittäjä Petteri Husu sanoo kasvaneensa yrittäjäksi vasta vuosien työrupeaman jälkeen. Yrittäjyyteen ajoi vahvasti myös halu olla enemmän perheen kanssa.

Lue lisää...

Kannattaa potkia monia ovia

Juha_pieniTampereen teknillisellä korkeakoululla opiskelleet Juha Miettinen ja Teemu Lång perustivat Labyrintti Media Oy:n vuonna 2001. Mobiiliratkaisuihin erikoistunut tamperelais-helsinkiläinen ohjelmistoyritys näki päivänvalon aikana, jolloin alalle oli puskenut yrityksiä kuin sieniä sateella.

Lue lisää...

Hyvät syyt liittyä

  • Ansiosidonnainen päiväraha lapsikorotuksineen
  • Korotettu päiväraha
  • Tukea ja neuvontaa
  • Jäsenmaksu verovähennyskelpoinen

Lue lisää...

Ansiosidonnaiseen päivärahaan on oikeus kaikkien edellytysten täyttyessä työttömyyskassan jäsenellä, joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työttömyysturvalain edellyttämän työssäolo- ja vakuutusehdon. Lisäksi hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Päivärahaa maksetaan viideltä (5) arkipäivältä viikossa. Korvausaika on maksimissaan 500 työttömyyspäivää. Omavastuuaika on viisi (5) arkipäivää.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja yrittäjän vuosityötulon/vakuutustason mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on 1.1.2015 lähtien 32,80 euroa.

Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,29 e, kahdesta lapsesta 7,77 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,02 euroa päivässä.

Lue lisää...